Områdesutveckling

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Områdesutveckling

Skövde kommun arbetar med områdesutveckling i olika stadsdelar och ytterområden med fokus på hög delaktighet för invånarna.

Områdesutvecklingen handlar om att göra det tillsammans med medborgarna. Fokus ligger på att redan tidigt i arbetet skapa delaktighet och att låta medborgarnas behov styra utvecklingen. Vilket är en förutsättning för att vi ska nå ett bra resultat och skapa verklig nytta för invånarna i området.

En viktig del i att skapa delaktighet är samverkan med organisationer som redan är aktiva i området. Vi samarbetar därför med lokala föreningar, kyrkor, näringsliv och andra offentliga organisationer. Tillsammans får vi större möjligheter att nå ut och kan skapa nätverk som driver utvecklingen framåt.

Just nu arbetar vi med områdesutveckling i Ryd och Tidan, läs mer om hur vi arbetar i de olika områderna på områdessidorna som du hittar i menyn.