Tätorterna

Hela Skövde ska utvecklas hållbart – stad som tätort som landsbygd. Tätorterna i Skövde kommun utgör en väsentlig del av kommunens karaktär. Här finns unika värden som ska bevaras, samtidigt som det finns områden som har stor potential när det kommer till utveckling och tillväxt som kan bidra till hela kommunens utveckling.

Varför områdesutveckling i tätorterna?

Syftet med arbetet är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i respektive ort skapa förutsättningar för att stärka hela Skövdes attraktionskraft.

Arbetet väntas mynna ut i ökad kunskap och gemensam bild om vilka behov som finns på orten, kunna skapa en plattform för återkommande dialog och slutligen ge ökad livskvalitet i hela kommunen samt stärkt attraktionskraft utanför Skövde tätort.

Sidan är under uppbyggnad och mer information kommer inom kort.

Läs mer om våra tätorter: