Timmersdala

Timmersdala ligger vid nordvästsluttningen av Billingen, cirka 20 kilometer nordväst om Skövde. Timmersdala tätort är belägen ovanför sjön Lången och byn är känd sedan 1400-talet. Naturen vid Billingens fot är magnifik och inom området ligger Silverfallet som är en turistmagnet, framförallt på våren.

Dialogkväll i Timmersdala

3 april 2019 hölls den första dialogkvällen i Skövdes tätorter i Timmersdala. Här hittar du sammanställningen från vad som kom fram under kvällen.

Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp

I Timmersdala finns starka samhällsföreningar, många eldsjälar och lokala företag som brinner för bygden. Ett exempel på detta är intresseorganisationen Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp. Du hittar deras konto på Facebook här.

Historia

Timmersdala kännetecknas som ett gammalt stationssamhälle, där en järnvägsstation place­rats i anslutningen till en äldre kyrkby. Persontrafiken på järnvägen som passerade Timmersdala lades ner redan 1932. På den tiden fanns bland annat byggmästare, cykel­reparatör, skomakare, skräddare, slaktare och urmakare på orten. Timmersdala hade en gång i tiden, i mitten av 40-talet, Sveriges busstation med högst turtäthet på landsbygden, med hela 54 avgångar per dag.

Det moderna villasamhället formades på 1950-talet efter andra världskrigets slut. Det moderna Timmersdala tar sin form under 1960–70-ta­len. Befolkningen uppgick kring mitten av 1950-talet till cirka 600 personer och trots järnvägens definitiva nedläggning på 1950-talet har orten fortsatt att växa.

Nuläge och samhällsservice

Idag har Timmersdala tätort cirka 860 invånare och bebyggelsen domineras av villor, men även några flerbostadshus finns i orten. Det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder AB planerar att bygga flerbostadshus i centrala Timmersdala.

Timmersdala fungerar som en serviceort för kringliggande tätorter och är utpekad som centralort för den nordvästra kommundelen enligt Skövde kommuns översiktsplan. Det finns en livsmedelsaffär med post och kassaärenden, bensinstation och en deltidsbrandkår. I tätorten finns förskola, fritidshem och grundskola (ålder 6–12 år) samt Billingsdals äldre­boende. Det finns också ett bibliotek som fungerar som skolbibliotek. Det finns även distriktsläkarmottagning.

Ortens näringsliv med Elos Medtech i spetsen har stor betydelse och bidrar till arbetsinpendling. I nordöstra delen av tätorten finns en idrottsplats och en mindre skidbacke och på Timmersdalavallen finns ett elbelyst motionsspår. Samtliga ovanstående platser fungerar som naturliga mötesplatser.

Timmersdala äldreboende har 40 lägenheter, varav 19 är för personer med demenssjukdom. En träffpunkt finns för dagliga aktiviteter. I samarbete med skolan på orten erbjuds äldre att äta gemensamma målti­der i social samvaro. På träffpunkten anordnas fritidsaktiviteter för de boen­de samt för pensionärer i omgivningen. Via arbetsmark­nadsenheten finns en så kallad träffpunktsbuss som kostnadsfritt kör pensionärer till och från träffpunkter­na. Aktiviteterna och tillgången till bussresor är mycket uppskattade och stärker livskvaliteten.

Sidan är under uppbyggnad och mer information kommer inom kort.