Tidan

Tidan är en av tätorterna i Skövde kommun. Här bor ca 1000 personer och det finns mataffär, gym, café, pizzeria och en välbesökt loppmarknad som är belägen i ortens gamla yllefabrik.

Områdesutvecklingen i Tidan syftar till stor del till att tillvarata det engagemang som finns bland Tidans förenings- och näringsliv. Något vi kan se prov på i Askebergagruppens projekt Kung Ranes rike, som arbetar med Askeberga skeppsättning – en av Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar.  Tidans IFs planerade utegym, Tidans intresseförenings engagemang kring Tidans näringsliv och flera andra. 

I april 2016 hölls ett dialogmöte med tjänstepersoner på Skövde kommun och de boende i Tidan. Fokus låg på hur vi tillsammans kan skapa goda mötesplatser i Tidan. Dialogkvällen ledde fram till flera idéer och tankar från Tidanborna som dokumenterades.

Utifrån detta har en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstepersoner och en processledare tillsats. Denna grupp har tillsammans med civilsamhället och andra tjänstepersoner inom kommunen arbetat med att uppfylla några av de idéer som framkom under dialogkvällen.