Bild på Vision Skövde 2025

Vision Skövde 2025

En gemensam framtidsbild för hela vår stad och region.

Vision Skövde 2025 antogs i juni 2010 av ett enhälligt kommunfullmäktige som en gemensam vision för Skövderegionen. Läs gärna hela vår visionsfolder här till höger, där du också hittar foldern på lättläst svenska och engelska.   

Gemensamma krafter

Med gemensamma krafter drar Skövde kommun, näringsliv, föreningar och andra intressenter nu åt samma håll. Vi hjälps alla åt för att utveckla Skövderegionen till en välkomnande och livskraftig del av ett växande Västsverige. 

Vår visionslogotyp

I samband med visionsarbetet skapade vi en ny visionslogotyp som vi är stolta över. Symbolen består av sex sammansatta S och står för mångfald. Symbolen symboliserar också våra viktigaste nyckelord för framgång som är Skövde, Skaraborg, Samverkan, Samsyn, Synergier och sist men inte minst Stolthet!