Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Nu utvecklar vi bilden av Skövde

Skövde upplever en positiv utveckling på många områden. Därför behöver vi förnya arbetet med att stärka och kommunicera bilden av Skövde till omvärlden.  Ambitionen är att stärka Skövdes attraktivitet för inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. 

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Med ett tydligt platsvarumärke kan vi stärka Skövdes attraktivitet och ha större framgång med att locka till oss inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. Därför tar Skövde kommun och Next Skövde nu initiativ till ett långsiktigt arbete för att fler ska vara överens om vad vi vill berätta om Skövde.

Bilden av Skövde växer fram

Nu har vi kommit en bit på väg i arbete med att forma bilden av Skövde. En viktig del i det arbetet har varit att ta reda på vad vi som bor och verkar i Skövde är stolta över, vad vi tycker skiljer Skövde från andra platser och framförallt – hur vi vill uppfattas i framtiden.
Cirka 340 personer har svarat på vår enkät med dessa frågor och ca 55 personer som på olika sätt marknadsför och utvecklar Skövde har varit med i workshops och diskuterat samma frågor.

Det som träder fram i del olika samtalen och svaren är en rätt samstämmig bild av hur vi ser på vårt Skövde.

Vi är stolta över:
1. Att staden utvecklas och expanderar
2. Vår stadsmiljö och våra parker
3. Billingen
4. Att Skövde är en lagom stor stad med närhet till allt
5. Vårt näringsliv med vår spelutveckling och innovationsförmåga

Vi tycker att Skövde skiljer sig från andra platser genom:
1. Billingen
2. Närheten till allt
3. Vårt geografiska läge med möjligheten att nå våra storstäder inom två timmar
4. Vår framåtanda
5. Vår spelindustri

I framtiden vill vi att Skövde ska uppfattas som:
1. En stad med bra shoppingutbud och många olika aktiviteter
2. En stad med ett brett kulturellt utbud
3. En kreativ stad i framkant som är känt för sin innovationskraft
4. En stad som är känt för sitt friluftsliv och vackra natur.
För att komplettera bilden har vi också läst på om vår historia och läst in oss på undersökningar som är gjorda om Skövde.

Nu pågår arbetet för fullt med att väga samman alla tankar till en plattform som ska vara ett stöd framåt. Den kommer att bestå av en strategi både i text och form och även kompletteras med verktyg som foto, film, texter, presentationer med mer som blir tillgängliga för alla som vill presentera Skövde i olika sammanhang.

Läs mer på vartskovde.se