Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö. Det omfattar bland annat:

 • översiksplanering, inklusive plan, mark och exploatering
 • ansvar för infrastruktur, till exempel gator, vägar, parker, elanläggningar, fibernät med mera
 • bygglov
 • strategiskt miljöarbete
 • förvaltning av skog- och naturvårdsområden
 • kollektivtrafikfrågor
 • energirådgivning
 • namn och adressättning

Organisation

Sektorn har cirka 60 medarbetare och är indelad i följande enheter:

 • strategi och verksamhetsstöd
 • gata och natur
 • mark och exploatering
 • plan
 • bygg
 • kart och mät
 • Lantmäterimyndigheten

Sektor samhällsbyggnads organisationsschema