Sektor barn och utbildning

Sektor barn och utbildning ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • barn- och elevhälsa
  • studievägledning


Sektorn har dessutom det kommunala ansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program.

I Skövde finns det drygt 2 600 barn i förskoleverksamheten och cirka 5 100 barn som går i förskoleklass eller grundskola. Inom Gymnasium Skövde finns cirka 2 000 elever varav cirka 60 procent av eleverna är folkbokförda i Skövde.

Sektor barn och utbildning har cirka 1 900 medarbetare.

Så här är sektor barn och utbildning organiserad:

 
Bild på organisationskarta för sektor barn och utbildning