Sektor medborgare och samhällsutveckling

I sektor medborgare och samhällsutveckling samlas frågor som rör jobb, attraktivitet, livskvalitet och medborgarkommunikation. Det omfattar bland annat:

  • upphandling, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor
  • externa relationer, till exempel med högskola och försvarsmakt
  • vuxenutbildning
  • kultur- och fritidsverksamhet
  • föreningsliv
  • kommunikation, kontakter och mötesplatser för medborgare
  • överförmyndarverksamhet

 
Sektor medborgare och samhällsutveckling har cirka 300 medarbetare. 

Så här är sektor medborgare och samhällsutveckling organiserad:


Bild på organisationskarta för sektor medborgare och samhällsutveckling