Sektor medborgare och samhällsutveckling

I sektor medborgare och samhällsutveckling samlas frågor som rör jobb, attraktivitet, livskvalitet och medborgarkommunikation. Det omfattar bland annat:

 • näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor
 • externa relationer, till exempel med högskola och försvarsmakt
 • vuxenutbildning
 • kultur- och fritidsverksamhet
 • föreningsliv
 • kontakter och mötesplatser för medborgare
 • överförmyndarverksamhet

Organisation

Sektorn har cirka 270 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • enhet sektorsstab
 • Överförmyndare i samverkan
 • näringslivsenheten
 • Vuxenutbildning och arbetsmarknadsavdelningen som består av enheterna utveckling i arbete, utveckling till arbete, Skövde yrkeshögskola, administration AVA, yrkesutbildning vux, komvux/särvux och SFI/SO vux.
 • avdelning kultur som består av mötesplats för unga, Kulturfabriken, områdesutveckling, Kulturhus bibliotek, Kulturhus scen och evenemang och kulturhuset konst.
 • avdelning fritid som bestå av enheterna Arena Skövde bad, Arena Skövde hall, Billingens fritidsområde och Billingehov/Lillegården. 


Bild på organisationskarta för sektor medborgare och samhällsutveckling