Sektor service

Sektor service ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • måltidsverksamhet
  • lokalvård och fastighetsskötsel
  • skötsel av gator, parker och skog
  • anläggningsarbeten
  • ledningsnätsarbeten
  • reparations- och verkstadsarbeten för kommunens maskiner och fordon
  • drift av flygplats och andra externa tjänster
  • vatten- och avloppsförsörjning 

 
Sektor service har cirka 530 medarbetare.

Så här är sektor service organiserad:

 Sektor service