Sektor service

Sektor service ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • måltidsverksamhet
 • lokalvård och fastighetsskötsel
 • skötsel av gator, parker och skog
 • anläggningsarbeten
 • ledningsnätsarbeten
 • reparations- och verkstadsarbeten för kommunens maskiner och fordon
 • Skövde stadsnät
 • vatten- och avloppsförsörjning 

 

Organisation

Sektorn har cirka 540 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • enhet sektorsstab
 • fastighetsavdelningen
 • Skövde vatten och avlopp och Skövde stadsnät
 • fastighetsserviceavdelningen som består av lokalvård och tre driftområden
 • serviceavdelningen som består av produktion, logistik och drift
 • måltidsavdelningen som består av fem måltidsområden

 Sektor service organisationsschema