Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • insatser riktade till barn och unga
  • missbrukare
  • personer med behov av försörjningsstöd
  • psykiskt funktionshindrade som är äldre än 18 år
  • anhöriga som stöder missburkare eller psykiskt funktionshindrade
  • stöd till personer som är akut hemlösa
  • stöd till brottsoffer
  • familjerådgivning

Sektor socialtjänst har cirka 240 medarbetare.

Så här är sektor socialtjänst organiserad:


Bild på organisationskarta för sektor socialtjänst