Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • insatser riktade till barn och unga
 • missbrukare
 • personer med behov av försörjningsstöd
 • psykiskt funktionshindrade som är äldre än 18 år
 • anhöriga som stöder missburkare eller psykiskt funktionshindrade
 • stöd till personer som är akut hemlösa
 • stöd till brottsoffer
 • familjerådgivning

Organisation

Sektorn har cirka 300 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • enhet sektorsstab
 • avdelningen vuxen och integration som består av enheterna försörjningsstöd, vuxenenheten och integrationsenhet
 • avdelningen för vuxenstöd som består av enheterna pedagogiskt stöd och boende, stöd och boende, boendestöd samt stöd och sysselsättning
 • avdelningen barn och ungdom som består av enheterna handläggning, resurs och familj


Bild på organisationskarta för sektor socialtjänst