Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sektor styrning och verksamhetsstöd ansvar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • ekonomiadministration
 • finansfrågor
 • administrativ styrning
 • arbetsgivarfrågor
 • IT- och verksamhetsstödjande funktioner

 

Organisation

Sektorn har cirka 170 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • sektorsstab  
 • säkerhet och juridik
 • kontaktcenter
 • kommunikation
 • lön
 • avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning som består av enheterna redovisning, inköp samt ekonomistab
 • budget och analys
 • demokratistöd
 • avdelning IT och verksamhetsutveckling som består av enheterna kvalitet och metod, teknik samt support
 • arbetsgivarfrågor
 • upphandling

Sektor styrning och verksamhetsstöds organisationsschema