Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sektor styrning och verksamhetsstöd ansvar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • ekonomiadministration
  • finansfrågor
  • administrativ styrning
  • arbetsgivarfrågor
  • IT- och verksamhetsstödjande funktioner

 

Sektor styrning och verksamhetsstöd har cirka 90 medarbetare.

Så här är sektor styrning och verksamhetsstöd organiserad: