Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sektor styrning och verksamhetsstöd arbetar med att ge service till medborgarna och att ge stöd till anställda inom kommunen.

Sektorn har cirka 170 medarbetare. Ansvarsområden är bland annat ekonomi- och verksamhetsstyrning, administration inom ekonomi och styrning, arbetsgivarfrågor samt IT- och verksamhetsstödjande funktioner.

Organisationsstruktur

   • Styrning och verksamhetsstöd
    • Sektorsstab
    • Upphandling
    • Kommunikation och Kontaktcenter
     • Kommunikation
     • Kontaktcenter
    • Ekonomi och verksamhetsstyrning
     • Redovisning
     • Inköp
     • Systemförvaltning
    • Kansli
     • Säkerhet och juridik
     • Demokratistöd
    • IT och verksamhetsutveckling
     • Strategi och utveckling
     • Verksamhetsnära förvaltning
     • Kundstöd
    • HR och lön
     • HR
     • Lön