När ska jag stanna hemma? 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma. Från och med den 9 februari 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att enbart patienter, omsorgstagare och personal inom vård- och äldreomsorg ska testa sig. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Det här gäller från den 9 februari

 

Datum