Vad kan jag som medarbetare göra för att minska risken att smittas?

Följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten: Det här gäller från den 9 februari

 

Datum