Var får jag som chef information?

Du får informaiton från din närmsta chef samt hittar information och stöd gällande bedömningar och arbetsgivarfrågor i HR-handboken på intranätet.

Datum