Om förskolorna stänger och vårdnadshavare måste vara hemma, ska man då betala förskoleavgift?

Om det beslutas att förskolan ska stängas så ska kommunen betala tillbaka förskoleavgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om förskoleplatsen, som avtalet avser, inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. Hur återbetalningen görs utgår ifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Datum