Gymnasium Skövde

Gymnasium Skövde håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Vanliga frågor och svar 

Kan mitt barn vara i förskola/skola då annan person i hushållet provtagits för covid-19 och väntar på provsvar?

Friska barn, ungdomar och vuxen i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Personen som har tagit provet ska stanna hemma i väntan på sitt provsvar.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska jag stanna hemma?

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb om vad som gäller vid konstaterad smitta i familjen.

När får eleven återgå till förskola/skola?
Förhållningsregler för både den som är smittad och personer i samma hushåll finns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Mitt barn har pollenallergi. Hur vet jag om symtomen beror på pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Detta gäller:

Se till att stanna hemma även om du/ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din/ditt barns allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina/ditt barns symtom sannolikt beror på allergi behöver du/ditt barn inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din/ditt barns allergi eller om du/ditt barn får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Du/ditt barn ska tydligt känna dig/sig bättre och vara feberfri i två dagar innan du/ditt barn går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

 

Läs mer: Om viruset och sjukdomen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hur informerar sektor barn och utbildning om fall av covid-19?

Sektor barn och utbildning informerar bara om fall av covid-19 om vi vet att en elev eller medarbetare varit på skolan/förskolan med covid-19 och om en elev eller medarbetare har konstaterad covid-19 och har varit på skolan/förskolan 24 timmar innan personen fick symptom för covid-19. Informationen sker i samråd med Smittskydd Västra Götaland. Det är endast de personer som varit i kontakt med den smittade personen som får information. 

Genom att vi informerar på det här sättet bidrar vi till att minska smittspridningen.

Vad gör jag om jag har testat mig för covid-19 men ännu inte fått mitt provsvar?

Har du  testat dig för covid-19 och ännu inte fått ditt provsvar så anses du smittsam tills du fått svar.  Du ska alltså stanna hemma tills du fått svar. 

Om mitt barn har symtom, kan skolsköterskan genomföra test?

Nej, tester utförs av primärvården, kontakta din vårdcentral.

Hur har skolan säkrat avståndet mellan eleverna i lektionssal, korridor/allmänna utrymmen och matsal?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolor som innebär att vi ska öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt. Vi anpassar matsalstider och skoldagarnas längd.

Hur undviker skolan att ungdomar samlas i grupp på raster och håltimmar?

Genom information, uppmaningar, skyltar i skolans lokaler och vi utgår ifrån att detta också påtalas av vårdnadshavarna i elevernas hem.

Hur säkerställer skolan lärarnas arbetsmiljö?

 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för en dialog med vår personal.

Mitt barn är i riskgrupp kan jag som förälder begära distansundervisning till mitt barn?

För elever som medicinskt definierats av vårdpersonal som tillhörande riskgrupp kan distansundervisning vara en möjlig lösning. I varje enskilt fall behöver skolans personal i samråd med elev och vårdnadshavare göra en bedömning av vad som är bäst för den enskilda eleven.

Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19.

Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

Hur pratar man med barn och elever som känner oro kring coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas vi på olika sätt. Barn och elever kan vara oroliga för olika saker som att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är därför viktigt att vi vuxna ger barn och elever trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om de vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Här har vi samlat information, filmer och länkar som kan hjälpa dig när du pratar med barn och elever om oro kring corona och covid-19. Du kan också prata med kuratorn på skolan där ditt barn eller ungdom går.

Information 

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se) 

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS) 

Om du som barn känner dig orolig för coronaviruset (Rädda barnen) 

Information på andra språk (Rädda barnen) 

Tips till dig som är hemma med barn på grund av covid-19 (Rädda barnen) 

Till barn och ungdomar som har det jobbigt hemma just nu (Rädda barnen)

Stödtelefoner

BRIS stödtelefon för barn, telefonnummer 116 111.

BRIS vuxentelefon om barn, telefonnummer 0771-50 50 50.

Film att visa på skolan eller hemma från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=C98qKK6UqVA

Engelska:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=_1r5FbIRM8g&feature=emb_title

Arabiska:
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/arabiska-sa-pratar-du-med-barn/

Somaliska:
https://www.youtube.com/watch?v=dgSuFPJ9NOk&feature=emb_title

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ&feature=emb_title

Film till vuxna om hur man pratar med barn om covid-19 från Rädda barnen

Svenska:
https://www.youtube.com/watch?v=sub3ZuJwL5E

Engelska: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1r5FbIRM8g

Arabiska:
https://www.youtube.com/watch?v=fPOmeAgIQpM

Spanska:
https://www.youtube.com/watch?v=Pgeu_Kwh7fQ