Vad gäller för uppskov av fakturor och avbetalningsplaner?

Om du har problem med att betala din faktura kan du efter prövning få uppskov med din betalning, både när det gäller aktuella och kommande fakturor. Bedömning om anstånd och avbetalningsplaner kommer att göras utifrån gällande riktlinjer hos Skövde kommun, bolag, förbund samt rådande lagstiftning och företagets ekonomiska situation.


Ansök om anstånd eller avbetalningsplan hos Skövde kommun

För att ansöka om uppskov eller avbetalning av faktura hos Skövde kommun behöver du senast den 30 juni 2022 skicka ett mail till kundfaktura@skovde.se med företagsnamn, organisationsnummer, fakturanr och belopp. Skövde kommun tar därefter hjälp av en extern part, Visma, för vidare bedömning. Beslut meddelas via Visma. Du kan också kontakta Skövde kommuns kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00. Om din faktura förfallit och du har fått en påminnelse från Visma, tag kontakt med Visma för att ansöka om anstånd på paminnelse.collectors@visma.com eller telefon 0771-23 24 00.


Ansök om anstånd eller avbetalning hos kommunala bolag och kommunalförbund

Kommunen och respektive bolag beslutar om anstånd och avbetalning var för sig. Kontakta aktuellt bolag för mer information.

AB Skövdebostäder
0500-47 74 00, info@skovdebostader.se

Skövde Energi AB (el, vatten, fjärrvärme)
0500-49 36 60, info@skovdeenergi.se

Avfallshantering Östra Skaraborg
0500-49 81 85, info@avfallskaraborg.se

Miljösamverkan östra Skaraborg
0500-49 36 30, info@miljoskaraborg.se

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
0500-42 40 00, raddningstjansten@rtos.se


Ansök om anstånd och avbetalning för föreningar

För att ansöka om uppskov eller avbetalning av faktura gäller samma rutiner som för företag. Det vill säga att du behöver skicka ett mail till kundfaktura@skovde.se med föreningsnamn, organisationsnummer, fakturanr och belopp. Skövde kommun tar därefter hjälp av en extern part, Visma, för vidare bedömning. Beslut meddelas via Visma.

Datum