Information till privata vårdgivare

Material och utrustning

Kommunen har ett övergripande ansvar för att rapportera behovet av utrustning och material kopplat till covid-19 till Socialstyrelsen. Detta ansvar gäller även privata vårdgivare. Är du privat vårdgivare inom Skövde kommuns geografiska område och har brist på utrustning och material? Kontakta Jesper Cederlöf på Skövde kommun via kommunens kontaktcenter tel 0500-49 80 00.

Datum