Vad gör Skövde kommun för att hjälpa mig som företagare?

Skövde kommun har under hela pandemiperioden  satt in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här är de som fortfarande är aktuella:

Näringslivsenheten finns tillgänglig för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor. Kontakt tas via e-post naring@skovde.se

Anstånd eller avbetalning
Möjlighet till de företag som kraftigt påverkats ekonomiskt av pandemin att ansöka om anstånd eller avbetalning hos Skövde kommun och kommunala bolag.
Här finns länk till mer information.

Julgåva
Skövde kommun har beslutat att ge medarbetare en julgåva 2021 i form av en värdecheck att använda i butik, café, restaurang eller serviceverksamhet i Skövde kommun. Med gåvan tackas medarbetarna för det fantastiska arbete de gör för våra invånare. Det är också en uppmaning att handla lokalt och stötta näringslivet i Skövde kommun. Gåvan ska användas senast 2022-03-31. Sista dag för företag att redovisa gåvokortet är  2022-04-29.  Mer information via denna länk.

Datum