Vad gäller för APL (arbetsplatsförlagt lärande)?

I samråd med Smittskydd Västra Götaland har beslut fattats om att APL genomförs som planerat i den mån det är möjligt.

Datum