Nätverket Healthy Cities

Skövde kommun är en del av nätverket Healthy Cities.

Nätverkets övergripande fokus är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Ett arbete som i praktiken innebär att politiker och tjänstemän arbetar gemensamt i nätverket. För mer information om nätverket klicka på länken till höger.