Statistik om hälsan i Skövde

I statistikens värld beskrivs allt i siffror och våra unika personligheter, förutsättningar och erfarenheter går inte att se. Trots att de utgör innehållet i våra liv.

Hälsan är en av de saker som människor skattar högst och hälsoläget i Sverige och Skövde är i jämförelser överlag mycket god. Medellivslängden ligger bland de högsta i världen och spädbarnsdödligheten bland de lägsta. Men kommun och landsting/region har möjlighet att förbättra den.
 
Folkhälsodata
Det finns en mängd olika statistikrapporter. Folkhälsodata är en sammanställning av statistik om hälsan och dess bestämningsfaktorer. Här presenteras Skövdes siffror utifrån folkhälsopolitikens elva nationella målområden.
 
Öppna jämförelser Folkhälsa  
Öppna jämförelser är en sammanställning av indikatorer som gäller livsvillkor och levandsvanor och där hälsoeffekter av levnadsvanor jämförs på kommun- och landsting/regionnivå. Denna rapport över folkhälsoområdet är den andra av sitt slag och presenteras av Socialstyrlsen, SKL och Statens Folkhälsoinstitut. Tidigare har SKL i samverkan presenterat jämförelser inom andra områden. 
 
Vill du veta mer om skövdebornas hälsa klicka på länkarna till höger under relaterad information.