Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Johan Ask

Johan Ask (S)

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Johan Ask (S) är kommunalråd och har följande uppdrag:

Andre vice ordförande i:
  • Kommunstyrelsen
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Krisledningsnämnden

 

Vice ordförande i:

  • Beredning samhällsbyggnad

 

Ledamot i:

  • Strategiskt folkhälsoråd
  • Skaraborgs kommunalförbund
  • AB Skövdebostäder
  • Skövde Stadshus AB
  • Kommunfullmäktige

 

Direktionsledamot:
  • Miljösamverkan Östra Skaraborg