Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på Johan Ask

Johan Ask (S)

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Johan Ask (S) är kommunalråd och har följande uppdrag:

Andre vice ordförande i:
  • Kommunstyrelsen
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Krisledningsnämnden

 

Vice ordförande i:

  • Beredning samhällsbyggnad

 

Ledamot i:

  • Strategiskt folkhälsoråd
  • Skaraborgs kommunalförbund
  • AB Skövdebostäder
  • Skövde Stadshus AB
  • Kommunfullmäktige

 

Direktionsledamot:
  • Miljösamverkan Östra Skaraborg