Bild på Johan Ask

Johan Ask (S)

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Johan Ask (S) är kommunalråd och har följande uppdrag:

Andre vice ordförande i:
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Krisledningsnämnden

 

Vice ordförande i:

 • Skövde Stadshus AB
 • Beredning samhällsbyggnad
 • Balthazar Science Center AB

 

Ledamot i:

 • Strategiskt folkhälsoråd
 • Skaraborgs kommunalförbund
 • Skövde Stadshus AB
 • Kommunfullmäktige

 

Direktionsledamot:
 • Miljösamverkan Östra Skaraborg