Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på Katarina Jonsson

Katarina Jonsson (M)

Ordförande i kommunstyrelsen.

Katarina Jonsson är kommunstyrelsens ordförande och har det övergripande ansvaret för kommunens angelägenheter såsom budget och ekonomi, samverkansfrågor med kommuner, regionala och statliga organ, organisationer, organisationsutveckling, näringslivsutveckling samt utvecklings- och planeringsfrågor.

 

Ordförande i:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Krisledningsnämnden
 • Skaraborgs kommunalförbund
 • Beredning, samhällsbyggnad
 • Skövde Stadshus AB
 • Västra stambanegruppen
 • Strategiskt folkhälsoråd
 • Riksväg 26

 

Ledamot i:

 • Kommunfullmäktige
 • Next Skövde Destinationsutveckling AB
 • Gothia Innovation AB
 • Västkom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
 • Beredning för hållbar utveckling (BHU), Västra Götalandsregionen
 • Jönköpingsbanegruppen
 • AB Skövdebostäder

 

Direktionsledamot i:

 • Miljösamverkan Östra Skaraborg