Bild på Katarina Jonsson

Katarina Jonsson (M)

Ordförande i kommunstyrelsen.

Katarina Jonsson är kommunstyrelsens ordförande och har det övergripande ansvaret för kommunens angelägenheter såsom budget och ekonomi, samverkansfrågor med kommuner, regionala och statliga organ, organisationer, organisationsutveckling, näringslivsutveckling samt utvecklings- och planeringsfrågor.

 

Ordförande i:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Krisledningsnämnden
 • Skaraborgs kommunalförbund
 • Beredning, samhällsbyggnad
 • Strategiskt folkhälsoråd

 

Ledamot i:

 • Kommunfullmäktige
 • Next Skövde Destinationsutveckling AB
 • Science Park Skövde AB
 • Västkom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
 • Beredning för hållbar utveckling (BHU), Västra Götalandsregionen
 • Politiskt samrådsorgan, SRO
 • Jönköpingsbanegruppen

 

Direktionsledamot i:

 • Miljösamverkan Östra Skaraborg