Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på Ulrika Johansson.

Ulrica Johansson (C)

Förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ulrica Johansson har bland annat ansvaret för infrastruktur och miljöarbetet i kommunen. Som vice ordförande i kommunstyrelsen är Ulrica ansvarig för personalpolitiken. Ulrica arbetar också med frågor rörande försvarsmakten.

Förste vice ordförande i:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Ordförande i:

 • Räddningstjänsten Östra Skaraborg
 • Arbetsgivarutskottet
 • Styrgruppen för Finskt förvaltningsområde

 

Ledamot i:

 • Kommunfullmäktige
 • Krisledningsnämnden
 • Skövde stadshus AB
 • Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige
 • Försvarsmaktsråd Skaraborg
 • Beredning samhällsbyggnad
 • Coompanion Skaraborg
 • Strategiskt folkhälsoråd

 

Övriga uppdrag:

 • Ersättare i Regionfullmäktige
 • Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra
 • Ersättare i Miljösamverkan Östra Skaraborg
 • Ersättare I SERN