Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Ulrika Johansson.

Ulrica Johansson (C)

Förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ulrica Johansson har bland annat ansvaret för infrastruktur och miljöarbetet i kommunen. Som vice ordförande i kommunstyrelsen är Ulrica ansvarig för personalpolitiken. Ulrica arbetar också med frågor rörande försvarsmakten.

Förste vice ordförande i:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Ordförande i:

 • Räddningstjänsten Östra Skaraborg
 • Arbetsgivarutskottet
 • Styrgruppen för Finskt förvaltningsområde

 

Ledamot i:

 • Kommunfullmäktige
 • Krisledningsnämnden
 • Skövde stadshus AB
 • Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige
 • Försvarsmaktsråd Skaraborg
 • Beredning samhällsbyggnad
 • Coompanion Skaraborg
 • Strategiskt folkhälsoråd

 

Övriga uppdrag:

 • Ersättare i Regionfullmäktige
 • Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra
 • Ersättare i Miljösamverkan Östra Skaraborg
 • Ersättare I SERN