Barn- och ungdomspolitiskt program

Det barn- och ungdomspolitiska programmet beskriver det nämnd- och sektorsövergripande arbetet och ska vara ett komplement till kommunens övriga styrdokument som på olika sätt rör barn och ungdomar. Syftet med programmet är att utveckla och synliggöra det sektorsövergripande arbetet med barn och ungdomar 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Klicka på bilden nedan eller filen till höger för att ta del av hela programmet.

Framsida Barn och ungdomspolitiskt program