Nya Portar 2 är ett projekt för att stärka ungas inflytande!

Projektets syfte:

  • att utveckla tydliga vägar för unga, 13-25 år, att genom skolor och fritidsgårdar påverka sin egen vardag och gemensamma frågor i Skövde kommun.

Projektets mål:

  • Att grundskolan, gymnasieskolan och fritidsgårdarna blir funktionella offentliga rum som skapar möjligheter för unga att utöva inflytande
  • Att grundskolan, gymnasieskolan och fritidsgårdarna utgör en bas för ungas inflytande
  • Att kommunens Barn- och ungdomspolitiska inriktning kring delaktighet genomförs

Projektet varar mellan 1 augusti 2015 till 29 juli 2016, sker i samarbete med Högskolan i Skövde och finansieras av Folkhäslorådet och MUCF- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.