Bild på en tjej vid Livets Brunn

Ung mentor - projektet där man byter roller

Yngre personer blir mentor åt någon över 30 år i ledande chefsbefattning, de ger sin syn, förslag, tankar på personens arbete och arbetsplats. En väg att överbrygga mellan, ålder, kunskap, insikter samt en stor möjlighet till att nätverka- åt båda håll.

Utan att bli bedömd- får du som ungen chans att inspirera företagare och chefer att ta tillvara på ungas kunskaper och färdigheter genom prestigelösa möten i syfte att överbrygga olikheter och utbyta kunskaper

Tänk så mycket unga kan och vet som de äldre inte gör!

Verksamhetsledare, chefer, företagsledare blir adept åt en UNG MENTOR

Unga idag sitter på mycket kunskap och har ganska klara tankar om hur de tycker saker ska vara. Här har du som ledare chans att få intryck, synsätt och infallsvinklar från en yngre person. Prestigelöst och utan krav, en möjlighet att bli en yrkeskunnig förebild för en ung person.

En ”win-win” situation där båda parter får möjlighet att utveckla sig själva utifrån sin tid i livet.

Intresserad eller frågor?

Kontakta
Åsa Axelsson
Projektledare
Asa.d.axelsson@skovde.se
0500-497665