Rösta genom bud

Om du är sjuk, funktionshindrad eller av annan anledning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal så kan du rösta genom ett så kallat bud. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig.

Läs mer om vad som gäller för att rösta med bud på Valmyndighetens webbplats. 

Datum