Rösta på valdagen

På valdagen ska du rösta i det valdistrikt och i den vallokal som anges på ditt röstkort. På röstkortet hittar du adressen till vallokalen. Om du av någon anledning inte kan ta dig till den vallokal som anges på röstkortet, kan du rösta i stadshuset. Det räknas då som en förtidsröst.

Har du inget röstkort och inte vet var du ska rösta kan du fråga i närmaste vallokal. Du hittar samtliga vallokaler på Valmyndighetens webbplats. 

Det underlättar om du har med röstkortet till vallokalen, men det är inget tvång. Du måste däremot ha med dig en godkänd legitimation för att visa vem du är. Har du ingen legitimation måste någon som känner dig kunna visa upp sin legitimation och intyga vem du är.

Kommer du från någon annan kommun och tänker rösta i Skövde på valdagen är det endast i stadshuset som du kan rösta mellan klockan 8 och 21.

 

Datum