Text: Rösträtt

Vem får rösta och till vilka val får man rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, det gäller vid alla val. Det är inte bara åldern som avgör om du får rösta. Det finns särskilda regler för val till kommun, landsting och riksdag.

För att få rösta måste du vara med i röstlängden. Röstlängden är en lista med namn på alla som har rösträtt. Det är i röstlängden som du prickas av när du har röstat. Din rösträtt bestäms av de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar innan valet. För utlandssvenskar och utländska EU-medborgare finns särskilda regler. 

Rösträtt i riksdagsvalet

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till landstingsvalet

Du har rösträtt till landstingsvalet om du

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Rösträtt till kommunalvalet

Du har rösträtt till kommunalvalet om du

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.