För partier

I Skövde kommun har valnämnden beslutat om samdistribution av namnvalsedlar för de partier som anmält deltagande i valet.

Valsedlarna ska i vara kommunen tillhanda i god tid innan valet. Senaste datum för inlämning av valsedlar är den 8 augusti 2022.

Valsedlarna skickas till:

Skövde kommun
Valkansliet
Fredsgatan 4
541 83 SKÖVDE

Det går också bra att lämna in dem i kontaktcenter och adressera dem till Valkansliet.