Text: Förtidsrösta

Rösta på valdagen

På valdagen den 11 september röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 08.00-20.00. På ditt röstkort hittar du adressen till din vallokal.

Röstkortet innehåller information om vart du ska rösta. Skövde växer och i år är det tre nya valdistrikt. Därför är det extra viktigt att du kontrollerar på ditt röstkort vart du ska rösta. Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress senast den 24 augusti. 

Om du saknar röstkort kan du kontakta Valmyndigheten på telefon 020 - 825 825, vardagar klockan 08.00-17:00.  Du kan också beställa ett nytt röstkort på Skövde kommuns valkansli via kontaktcenter i stadshuset. Besöksadress: Fredsgatan 4, telefon: 0500 - 49 80 00.

Det är viktigt att du tar med dig en id-handling till vallokalen.

Distrikt och lokal för röstning på valdagen

Aspö/Ulveket-Karstorps förskola

Berg-Lerdala skola, matsalen

Billingssluttningen-Billingskolan, entréhallen

Centrum Västra (NY)-Kyrkans hus, Elinsalen

Centrum Östra (NY)-Regionens hus

Dälderna-Käpplundaskolan, matsalen

Ekängen-Käpplunda gärde, Träffpunkten

Frösve/Säter-Stöpenskolan, entrehallen

Havstena-Käpplunda gärde, Träffpunkten

Hentorp-Claesborgs förskola

Högskolan/Trängen-Högskolan, Götasalen

Igelstorp-Sventorps skola, matsalen

Kullen-Stadshuset, entréhallen

Källegården-Vasaskolan, matsalen

Lunden-Lundenskolan, matsal

Mariesjö-Eriksdalskolan, matsalen

Norra Ryd-Myggdansens förskola, avd Solen

Norrmalm-Norrmalmsskolan, matsalen

Rosenhaga-Lundenskolan, idrottshallen

Ryds centrum-Rydskolan, matsalen

Skultorp nordväst-Billingsdalsskolan, matsalen

Skultorps centrum-Kommunalhuset

Skultorpsbygden-Kyrketorpsgården

Södra Ryd-Rydskolan, entréhallen

Tidan-Tidanskolan, matsalen

Timmersdala-Timmersdala församlingshem

Trädgårdsstaden (NY)-Trädgårdsstadens  förskola

Våmb-Heneskolan, matsalen

Väring-Värings skola, matsalen

Värsås-Värsås kyrkans hus

Västra fältet-Kulturfabriken, entréhallen

Östermalm-Eriksdalskolan, administration/café