Tolkservice

Du som inte kan tala eller förstå svenska eller har behov av teckentolk eller samtalsstöd har rätt till tolk i kontakten med myndigheter.

Tolkhjälp för dig som privatperson

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd i kontakten med myndigheter. Som privatperson har du rätt till tolk i sådana kontakter. Tolkar och personal inom tolkförmedlingen har tystnadsplikt och är opartiska.

Språktolk

För språktolkning samarbetar Skövde kommun med Tolkförmedling Väst

Om du inte talar svenska har du rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter.
Det är kommunen som bokar tolkservice vid behov, men du måste tala om att det behövs så det kan bokas i god tid. Språktolkning är oftast kostnadsfritt för tolkanvändaren. 

På Tolkförmedling Väst kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll.

Teckentolk

Vid behov av teckentolkning, till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade, kan tolk beställas via Västragötalands regionen, Tolkverksamheten. Teckentolk kan beställas av antingen kommunen eller av dig själv, tjänsten är kostnadsfri för tolkanvändaren. Beställning görs i god tid på telefon 010 - 441 23 00.

Ett alternativ till att ha med en teckentolk på mötet är att använda bildtelefoni, så kallad distanstolkning. Då teckentolkas samtalet under ett möte via datorn. Tjänsten är kostnadsfri och bokas av antingen dig själv eller av kommunen på bildtelefoni.net. Tjänsten är kostnadsfri. 

Teletal

En tjänst som är öppen och tillgänglig för alla och som erbjuder telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter eller vid annat behov av stöd under samtalet. Du kontaktar själv Teletal vid det aktuella tillfället på telefon 022-22 11 44. Öppettider hos Teletal är vardagar 08-20, helger 12-16. Tjänsten är kostnadsfri.  

Bra att tänka på

Du måste tala om för den du ska ha kontakt med att tolk behövs om du inte beställer det själv. Var förberedd på frågor om: 

  • Språk och ursprungsland.
  • Datum, tid och plats för tolkningen.
  • Hur lång tid som tolken kommer att behövas.
  • Namn på den som ska tala genom tolken.
  • Gärna information om vad samtalet kommer att handla om.    
  • Om det finns speciella önskemål vid val av tolk.