2020 års residenskonstnär utsedd

Härmed vill vi presentera konstnären Melissa Shaginoff från Anchorage, Alaska som 2020 års Artist in Residence Skövde (AiRS).

Melissa Shaginoff tillhör Dena’ina – en av drygt 20 olika ursprungsbefolkningar i Alaska. Utgångspunkten för hennes konstnärskap är ursprungsbefolkningens syn på naturen och kollektivets ansvar att skapa ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Genom sin konst lyfter hon frågor kring postkoloniala strukturer och ursprungsbefolkningens utsatta situation, inte bara i Alaska utan även i andra delar av världen. Hennes konstnärliga praktik är bred och hon har arbetat med allt från traditionellt Dena’ina-hantverk till måleri och olika grafiska tekniker samt genomfört flera socialt engagerade konstprojekt, både som konstnär och som curator på Anchorage Museum.

 

AIRS är ett åtta veckor långt internationellt residens för konstnärer som arbetar med en social konst praktik riktad mot det offentliga rummet. Residenset grundades 2014 och blev snabbt en viktig del av Konstmuseet i Skövdes verksamhet, både för museets internationalisering och som en arena utanför museets väggar där konstnärliga möten med lokalsamhället sätts i fokus.

 

Konstmuseets normkritiska arbete var redan från starten utgångspunkten för residenset, vilket fick museet att söka sig bort från de upptrampade allfartskonstvägarna med målet att skapa ett unikt residens och med tiden även ett unikt nätverk som gagnar hela museets verksamhet. Teman för residensverksamheten är postkolonialism, demokrati, miljöfrågor, migration och vilka röster som får höras. Idag arbetar konstmuseet genom AiRS med platsspecifika open calls, följt av en kontaktresa, med ateljébesök och möten med institutioner och andra aktörer på den utvalda platsens lokala konstscen.

 

Vi på Konstmuseet har under sex års tid utvecklat arbetet och skapat ett nätverk med sex internationella noder; Sankt Petersburg, Havanna, Kapstaden, Lissabon samt Yangon och nu Anchorage och Homer, Alaska.