Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Karin Holgersson och Dennis Jonsson

Aktuell information om Billingens fritidsområde

Just nu är det full verksamhet på Billingens fritidsområde, både Billingebacken, längdskidspåren och isbanan är öppna. Samtidigt har skogsavverkning och markarbeteten påbörjats med anledning av det nya konstsnöspåret i det stora Billingeprojektet.

Det är viktigt att alla som besöker Billingens fritidsområde tänker på säkerheten när man vistas där. Att inte gå nära pistmaskiner och tunga fordon är en viktig del. Samtidigt måste alla respektera de avspärrningar som finns.

– Alla skidspår som utgår från skidstadion har vi nu dragit om med anledning av arbetet med det nya konstsnöspåret. Hellnermilen (10 kilometer) och Lasserundan (5 kilometer) har nu en annorlunda dragning än normalt vilket innebär att spåren blir ungefär en kilometer längre, berättar Karin Holgersson, tf enhetschef på Billingens fritidsområde. 

Klicka här för att se hur de nya spårdragningarna ser ut. På plats finns det också skyltar och kartor som förklarar hur man ska förflytta sig.

Dennis Jonsson, mättekniker på Peab, berättar mer om arbetet:

– Allt flyter på som planerat. Under de kommande månaderna kommer vi fortsätta att arbeta med rundan som ligger närmast campingen. Inom kort ska vi också påbörja arbetet med det teknikspår som ska anläggas vid den stora parkeringen.

Utöver arbetet med konstsnöspåret renoveras även Billingebadet just nu. 

Det nya konstsnöspåret växer fram

Hör Karin Holgersson berätta om arbetet med det nya konstsnöspåret.

Mer information