Sara och Cecilie med bokcykeln

Biblioteket på väg!

Varje onsdag med start den 3/6 kommer biblioteket åka runt i Södra Ryd med cykel! Du kommer då att ha möjlighet att låna och lämna på vissa utvalda platser i området. Du som är i riskgrupp kan beställa böcker på telefon, så kan du sedan hämta upp dem vid ett utav utlämningsställena.

person på cykel i silhuett

 

Hållplatser: 

1. Trollsländans förskola 9.45   2. Skogsrokyrkan 10.00  3. Myggdansens förskola  10.15

4. Lekplatsen vid huggargränd  10.30   5. Fjärilens förskola  10.45   6. Nyckelpigans förskola 11.00

7. Odlingslotterna mellan Spånvägen och Timmervägen  11.15

Obs! Tiderna är ungefärliga