Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Dags att söka Kulturstipendium

Dags att söka Kulturstipendium 2020

För att uppmuntra kulturutövare med en tydlig anknytning till Skövde kommun delar kultur- och fritidsnämnden ut ett kulturstipendium på 10 000 kronor varje år. 15 april vill vi ha din ansökan till stipendiet 2020!

Kulturstipendiet delas ut som belöning eller som stöd och uppmuntran för verksamhet inom litteratur, musik, bildkonst, koreografi, teater, foto, film, konsthantverk eller andra områden av kulturell verksamhet.

Stipendiaten ska ha en tydlig anknytning till Skövde. 

Nominering/Ansökan

Kulturstipendiet föregås av ett nomineringsförarande. Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium, i båda fallen med motivering, ska vara Skövde kommun, kulturavdelningen tillhanda senast 15 april. 

Ansökan skickas digitalt till:
 kulturochfritidsnamnden@skovde.se

eller

Ansökan skickas via post till:
 
Skövde kommun
 Kulturavdelningen
 541 83 Skövde

Läs mer om kommunens kulturstipendium här