Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

sommarlovsaktiviteter

Dags att söka sommarlovspengar

Nu går det att söka pengar till gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 6 till 15 år. Bidraget riktar sig till både föreningar och kommunala verksamheter. Sista ansökningsdag är 10 maj!

Skövde kommun har fått pengar från socialstyrelsen att fördela till föreningar och kommunala verksamheter som vill ordna gratis sommarlovsaktiviteter.

Syftet med det bidraget är att:

  • Utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande.
  • Främja integration och motverka segregation.
  • Skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

 

Läs mer om förutsättningarna och skicka in DIN ansökan här: