Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på en lägereld

Eldningsförbudet upphävt

Från och med den 25 augusti är det tillåtet att elda i skog och mark i Skövde kommun igen.

Vi har tidigare informerat om  att det har varit eldningsförbud i Skövde kommun från och med den 27 juli. Nu är beslutet upphävt och från den 25 augusti är det tillåtet att elda i skog och mark i Skövde kommun igen.

Frågor och mer information

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Telefon: 0500-42 40 00
Webb: Räddningstjänsten Östra Skaraborg