Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

tre barn med ballong

Friskvårdens dag 2020

Möt Skövdes föreningsliv och prova på nya fritidsaktiviteter på Friskvårdens dag! Friskvårdens dag är som alltid planerad till första söndagen i september, men på grund av rådande pandemi avvaktar vi med inbjudan till första veckan i juni.

Kultur och Fritid i Skövde anordnar årligen en heldag på Billingen där ett stort antal av kommunens föreningar visar upp sin verksamhet under lättsamma former. 

Planeringen för Friskvårdens dag 2020 pågår och är tänkt att genomföras den första söndagen i september, men på grund av rådande pandemi har vi beslutat att skjuta upp inbjudan till förenigar och friskvårdsaktörer till första veckan i juni.

Läs mer om friskvårdens dag HÄR