Helénstugan i sommar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Helénstugan i sommar

Varje fredag mellan kl.12.00 och 16.00 har vi Helénstugan, Skövdes äldsta trähus, öppen. Välkommen!

Varje fredag mellan kl.12.00 och 16.00 håller vi Helénstugan, Skövdes äldsta trähus, öppen.

Byggnadens placering följer det medeltida gatunätet och ligger därför snett mot dagens rutnätsplan. En helt ny stadskarta ritades 1760, året efter branden, och staden byggdes upp igen.

Mer information om Helénstugan finns här.

Välkommen in och upplev en hemmiljö från tiden före den stora stadsbranden 1759!

NÄR: Från 29/6 till 17/8

VAR: Helénsparken, Skövde