Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Kom igång och vidare med ditt projekt!

Besök Projektkontoret på Nyeport.

Du har idéerna - vi har verktygen! På Nyeport finns vi för att coacha dig till att lyckas med ditt projekt.

NÄR: Torsdagar kl 18.00-19.00
VAR: Nyeport, Kreativa delen

För mer info, maila sofia.lindahl@skovde.se