Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Konstmuseet presenterar en intressant lärarhandledning för pågående utställning

Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan… - en utställning om lärande och det talade och skrivna språket. Lärarhandledningen riktar sig till lärare i alla årskurser - plocka det material du finner intressant!

 Denna lärarhandledning har utformats i samarbete med konstnären Elin Wikström inför utställningen Det är…, Det var…, Men det…, Det finns…, Man kan…

Handledningen innehåller fördjupade texter kring utställningen, men också en mängd  frågeställningar som underlag för diskussioner samt praktiska övningar, utöver alla de övningar som du kommer att uppleva i utställningen. Du kan välja att titta på inledningen, plocka de delar som verkar intressant, eller läsa hela texten. Materialet är tänkt som ett inspirationsmaterial och ett stöd inför ert museibesök, men också för att kunna arbeta djupare på plats i Konstmuseet, eller vidare med utställningen efter besöket. Samtidskonsten kan på så vis användas konkret i skolan!

Varmt välkomna att besöka Konstmuseet när helst det passar er, på egen hand eller tillsammans med pedagog. Vill ni komma på en tid utöver våra ordinarie öppettider, kontakta oss så öppnar vi för er!