Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Medarbetardag om Barnkonventionen

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Under måndagen arbetade medarbetarna på Kultur- och fritidsavdelningen med vad detta betyder för verksamheten.

Medarbetardagen började med en föreläsning av Åsa Ekman, expert på barnkonventionen på Nyeport.

Många intressanta frågeställningar lyftes fram och Åsa inspirerade till ett fortsatt arbete.

Under eftermiddagen arbetade medarbetarna i sina respektive arbetsgrupper inom Kultur och fritid.

Att barnkonventionen blir lag första janari 2020 förtydligar barnen rätt till sin fritid, rätt till rekreation och delaktighet i kulturell verksamhet.