Nu är snart takstolarna på nya isytan på Billingehov på plats!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nu är snart takstolarna på nya isytan på Billingehov på plats!

Vintern ger byggnationen av den nya isytan på Billingehov stora utmaningar, men tidsplanen håller i dagsläget. Takstolarna kommer att resas under vecka 8.

 

Vi påminner om att all parkering skall ske på den stora parkeringen Billingehov när man skall besöka eller bedriva verksamhet på området Billingehov/Lillegården.

Läs mer om projektet här!