Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Nu är snart takstolarna på nya isytan på Billingehov på plats!

Vintern ger byggnationen av den nya isytan på Billingehov stora utmaningar, men tidsplanen håller i dagsläget. Takstolarna kommer att resas under vecka 8.

 

Vi påminner om att all parkering skall ske på den stora parkeringen Billingehov när man skall besöka eller bedriva verksamhet på området Billingehov/Lillegården.

Läs mer om projektet här!