Nu är snart takstolarna på nya isytan på Billingehov på plats!

Vintern ger byggnationen av den nya isytan på Billingehov stora utmaningar, men tidsplanen håller i dagsläget. Takstolarna kommer att resas under vecka 8.

 

Vi påminner om att all parkering skall ske på den stora parkeringen Billingehov när man skall besöka eller bedriva verksamhet på området Billingehov/Lillegården.

Läs mer om projektet här!