A-Planen på Lillegården läggs om

Ny naturgräsplan på G

Nu har arbetet med att iordningställa naturgräsplanen A på idrottsanläggningen Lillegården påbörjats för att vara redo att tas i bruk i sommar.

 A-planen kommer avgränsas med staket så att obehöriga inte ska beträda arbetsplatsen. Arbetet genomförs av företaget GML och startar på måndag, 29/4, med att maskiner kommer att ställas upp och avgränsas på lilla parkeringen.

Material kommer lastas av på olika delar av området och arbetet kommer att genomföras både dagtid, kvällstid och helger, vilket medför att det kommer att damma en del och maskinerna är högljudda. Det läggs nytt gräs på hela spelytan och om allt flyter på som planerat kommer planen vara spelduglig vecka 26.