Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Nya svenska medborgare firades!

Under Nationaldagen den 6 juni hälsades ett 50-tal nya svenska medborgare välkomna vid en ceremoni i Stadshuset.

Vid ceremonin firades medborgare som fick sitt svenska medborgarskap beviljat under 2017, och fick tillsammans med sina famlijer ta del av tal, underhållning och klassisk svensk fika.

Conny Brännberg, kommunfullmäktiges ordförande, höll i ceremonin och inledde med ett varmt tal om vad det innebär att vara medborgare och hoppades att samtliga kände sig välkomna och hemma i Skövde.

Alla nya medborgare fick diplom, blommor samt en välkomstpåse. Under ceremonin bjöds alla även på underhållning av kören DISSkanten.