Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Seniormässa 2018

Vill du vara med som utställare på årets Seniormässa?

I oktober arrangerar Skövde kommun, i samverkan med pensionärs- organisationerna i kommunen, en seniormässa på Arena Skövde. Vill du vara med som utställare ska du anmäla ditt intresse senast 1 juni!

Årets tema är Liv och lust. Mässan är torsdagen den 25 oktober och vänder sig i första hand till personer från 60 år och uppåt. Programmet för dagen innehåller en utställning och olika föreläsningar och uppträdanden. Det blir bland annat en föreläsning med författaren och Skövdesonen Mustafa Can.

Vi har plats för ca 50 utställare och försöker få ett varierat utbud. Om vi får intresse-anmälningar från flera utställare inom samma genre kommer urvalet av utställare att göras genom lottning. (Läs mer i dokumentet till höger.)

Anmäl intresse om deltagande som utställare senast den 1 juni 2018 till Rebecka Thilén:  rebecka.thilen@skovde.se